ریال نیوز:معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون از پیگیری عضویت اتاق تعاون در کمیسیون نشان تجاری و تبلیغات خبر داد.

به گزارش ریال نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون، علی مطیع جهانی معاون، پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق تعاون با بیان این مطلب اظهار داشت: به استناد بند ۱ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون و بند ب ماده ۹۱ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ ، اتاق تعاون ایران باید عنوان عضو اصلی و صاحب رای در کمیسیون ملی نشان تجاری و تبلیغات همانند اتاق های بازرگانی و اتاق اصناف حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به نقش تعاونی ها در اقتصاد کشور و با هدف پیگیری مطالبات و درخواست اعضا بخش تعاون،  پیگیر عضویت و حق رای اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون در این کمیسیون هستیم.

مطیع جهانی خاطر نشان کرد: پیگیری ها از رئیس سازمان توسعه تجارت به عنوان دبیر کمیسیون نشان تجاری و تبلیغات در حال انجام است.